Wednesday, August 11, 2010

DOA AGAR BANYAK BERZIKIR, BERSYUKUR DAN TAAT

اللّهُمَّ أِعِِِنِّى عَلَى ذِِِِِِِِِِِِِِِِِكْرِِِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبادَتِكَ

Maksudnya: “ Ya Allah S.W.T, tolonglah aku agar dapat berzikir kepada-Mu (mengingati Mu), bersyukur kepada Mu dan memperelokkan ibadah kepada Mu
(Riwayat Abu Dawud)

Doa ini merupakan wasiat Nabi s.a.w kepada Muaz r.a agar dapat mengamalkan doa ini setiap selesai waktu solat. Walau bagaimanapun untuk sampai kepada peringkat khusyuk dan gembira dalam beribadah, seseorang itu memerlukan mujahadah atau kesungguhan.

No comments: