Monday, April 04, 2011

Inspirasi Kajian Saintifik dari Al-Quran

 
Di antara keajaiban al-quran yang selari dengan bukti keagungan ALLAH  ialah penemuan sains berkenaan bumi ini bulat: Dan bumi ini Kami bentangkan, dan Kami letakkan padanya gunung-ganang yang kukuh terdiri, serta Kami tumbuhkan padanya tiap-tiap sesuatu yang tertentu timbangannya. (Al-Hijr: 19)

dan pemahaman sains berkenaan kitaran hujan:


Allah jualah yang menghantarkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan; kemudian Allah menyebarkan awan itu di langit sebagaimana yang dikehendakiNya, dan menjadikannya berkelompok-kelompok; lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Allah menurunkan hujan itu mengenai sesiapa yang dikehendakiNya dari hamba-hambanya, mereka serta merta bergembira (Ar Rum: 48)Terkini, apabila Teori Letupan Besar (Big Bang) oleh mulai diterima oleh masyarakat sains kontemporari menggantikan Teori Steady-State oleh Fred Hoyle, pada masa yang sama dikeluarkan juga dalil daripada Al-Quran (ayat ke-30, Surah Al-Anbiya) yang telah lama menyokong penemuan saintifik ini. 


Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum (sebagai benda yang satu), lalu Kami pisahkan antara keduanya? Dan Kami jadikan dari air, tiap-tiap benda yang hidup? Maka mengapa mereka tidak mahu beriman?  (Al Anbiyaa’: 30)

Para pengusul dalil ini membuat tafsiran berdasarkan dua kata dasar bahasa Arab dalam ayat tersebut, ratq bermaksud ‘bercantum’ dan fataq yang bermaksud ‘memisahkan atau membelahkan’. Dengan erti kata lain, Islam itu sendiri sudah lama membuktikan teori letupan agung kerana ianya sudah dinyatakan di dalam ayat Al-Quran yang berumur lebih daripada 1400 tahun.


Cara pemikiran ini dirancakkan lagi di dalam buku-buku karya Harun Yahya dari Turki. Pembaharuan berfikir secara saintifik di dalam membuktikan kebenaran Islam sebenarnya adalah satu trend yang sihat sebagai satu lagi wadah dakwah yang mencerminkan budaya umat Islam berfikir sudah berubah.

No comments: